Úterý 11. srpna 2020, svátek má Zuzana
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
  • Úterý 11. srpna 2020 Zuzana

Fotofejeton: Nad Betlémem vyšla hvězda – byla to ale stíhačka F-15…

16. 12. 2012 16:17:23
Před Vánocemi bývám vždycky patetický. Proč ne? Je to svátek svátků... Pro mne...T. G. Masaryk napsal velmi důležitou větu, která má trvalou platnost: „Ježíš, ne Caesar, toť smysl našich dějin a demokracie..." Masaryk tak postavil vedle sebe nejznámější osobnosti starověku i současnosti: Ježíše a Caesara.
Vzpomínka na Ariela Šarona...
Vzpomínka na Ariela Šarona...Foto: B. Olšer (2)

Gaius Julius Caesar (100 - 44 př. n. l. ) byl římský vojevůdce a politik; jeden z nejmocnějších mužů antické historie. V roce 44 byl zavražděn a v roce 42 př. n. l. byl římským senátem oficiálně prohlášen za jednoho z římských bohů. Ježíš nebyl císařem ani vojevůdcem. Svým vlivem způsobil rozdělení dějin lidstva na dvě epochy - na epochu před Kristem a po Kristu. Narodil se v Betlémě v izraelské zemi, prodělal obřízku jako každé osmidenní židovské dítě a vyrůstal v Nazaretu. Pracoval jako tesař. Postavil vedle sebe Ježíše a Caesara. Krista, který ovlivnil život mnohých národů, zejména těch evropských. Naopak Caesar byl mužem, který vládl nad druhými jako diktátor a pod jeho vedením bylo prolito mnoho lidské krve.

Madona s Ježíškem v chrámu Božího narození... Snímek Břetislav Olšer

“Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu. Tento první soupis se konal, když Sýrii spravoval Quirinius. Všichni se šli zapsat, každý do svého města,” připomínám si biblickou legendu svého dětství. “Také Josef se vydal z Galileje, z města Nazaret do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém, poněvadž byl z domu a rodu Davidova, aby se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě. Když tam byli, naplnily se dny a přišla její hodina. I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou...”

Kazatelna v chrámu Božího narození... Snímek Břetislav Olšer

Tolik slova z Nového zákona o Ježíšově narození. Během mého letošního pobytu v Izraeli byl už podzim a Vánoce nadosah, takže nejen mé kroky směřovaly do Betléma, přesněji přes divnou hranici do palestinské autonomie, kde bylo těsno nejen z poutníků, ale také vojáků. Když jsem si odmyslel Izraelce s americkými samočinnými puškami M 16 či Palestince s ruskými zbraněmi AK 47- Kalašnikov spatřil jsem Betlém skoro tak, jak jsem ho viděl v papírovém a vánočně dojemném provedení z chvil mého dětství.

Chrám Zrození nevypadal z venku nějak impozantně, alespoň na to, že se v něm měl narodit nejpopulárnější člověk naší planety. Možná tento matný dojem vzbuzuje už hlavní vstup do baziliky. Je pouze kolem metr šedesáti centimetrů vysoký. To prý proto, aby se do chrámu nedalo vjíždět na koních, což prý za účelem zneuctění rádi činívali zvrhlí islámští bojovníci, a každý, kdo vstupoval po svých, aby se chtíc nechtíc pokorně uklonil. Pokořit toto svaté místo chtěli i Palestinci. Dne 17. října 2001 byl al-Fatáhem zastřelen ministr turistiky Šaronovy vlády Zeevi a Jásir Arafat byl uvězněn ve svém sídle v Ramaláhu, kde měl domácí vězení do doby, než vydá vrahy Zeeviho.

Betlémský Chrám sv. Hieronýma... Snímek Břetislav Olšer

Na podporu jeho propuštění zajalo na dvě stě palestinských teroristů v Chrámu narození Páně v Betlémě mnoho duchovních a turistů. Nešlo o žádné hledání azylu, nýbrž o účelové zneužití jednoho z nejdražších křesťanských míst. Abdullah Abu Halid, jeden z vůdců této akce, později prohlásil: „Šlo o to, zabrat kostel a vytvořit tak mezinárodní tlak na Izrael... Již dříve jsme věděli, že v kostele je zásoba potravin pro 50 mnichů na dva roky. Olej, fazole, rýže, olivy a největší studna ve starém Betlémě. Nebylo zapotřebí elektřiny, protože zde byly svíce. Na nádvoří se vařilo..."

Manželé Razzúkovi... Snímek Břetislav Olšer

Provokace se nepodařila, protože izraelské vojsko na baziliku nezaútočilo. Ale kněží, které muslimové přitom zadrželi, shodně potvrzují, že „bojovníci hledající azyl“ se chovali ve svatyni skandálně. Arménský kněz Narkiss Korasian to dosvědčil: „Kradli všechno. Ukradli i naše kříže, ničeho neušetřili. Sebrali svícny, ikony, a všechno, co vypadalo jako zlato...” Brzy poté hrozilo nebezpečí, že i betlémská bazilika Narození Páně se stane muslimskou svatyní. Ukázalo se totiž, že dva členové komanda zahynuli při přestřelce s Izraelci. Jejich druhové je chtěli pochovat jako „mučedníky“ přímo v bazilice. To by znamenalo, že podle Koránu by křesťané neměli v budoucnosti přístup do „svatého místa muslimů“. Až mezinárodní intervence problém vyřešila.

Krásná rodina Markéty Razzúk z Otrokovic, provdané za izraelské křesťanského Araba... Snímek Břetislav Olšer

Situace v Betlémě byla komplikovaná. Izrael se nechtěl dostat do konfliktu s katolickou církví, který by hrozil při obsazení starobylého kostela. Nakonec bylo terroristům dovoleno odletět do azylu na Kypr, předtím si ale odnesli zlaté a stříbrné předměty. Ukradli všechno. Arafat byl nakonec propuštěn, když uspořádal v Ramaládu soud se Zeeviho vrahy a sám je odsoudil...


Izraelská zeď, oddělující Palestinskou autonomii od Izraele... Snímek Břetislav Olšer

První baziliku v judejském Betlémě dala okolo roku 326 našeho letopočtu vybudovat Helena, matka římského císaře Konstantina. Původní bazilika byla zničena při samařském povstání v roce 529, ale později ji dal znovu vystavět, rozšířit a mírně pozměnit císař Justinián. Bazilika Zrození Páně je jedním z nejstarších kostelů v křesťanském světě. “Byl to jediný významný kostel, jenž unikl zkáze při nájezdu Peršanů v roce 614; zřejmě proto, že když do něj vstoupili, našli zde obrazy mudrců z Persie, a tak se rozhodli uctít památku předků tím, že kostel nechají nedotčený,” vypráví mi Peter Bachrach z Haify. “I v době křižáckých válek jej často navštěvovali poutníci. Pod kostelem lze spatřit Grotto – Zrození Páně; stříbrné hvězdičky označují domnělé místo Ježíšova narození...”

Dnes by se Ježíšek moc divil, jak se na něho rychle zapomíná. Jen pětina britských základních škol měla v roce 2009 tradiční vánoční program s besídkami a betlémem. Ostatní školy to odmítají z obavy, že tím pobouří děti z přistěhovaleckých rodin. Některé školy tak nebudou mít na vánoce vůbec žádný program, skoro polovina předvádí moderní “odkřesťanštěnou” verzi vánoc s postavami jako The Bossy King, Whoops-a-daisy Angel nebo the Hoity Toity Angel.... Panovačný král, Hopla, anděl-pěkný kus nebo Svéhlavý anděl... Belgický ředitel betlémské nemocnice Svaté rodiny Jacques Keutgen, který v Betlémě pracuje už šest roků, byl povzbuzen lepší situací do té míry, že pozval na betlémské Vánoce všech sedmnáct členů své rodiny. Ovšem v jeho rodné zemi se začaly dít věci. Metropoli Belgie letos, v roce 2012, nezkrášlí vánoční strom, který tradičně stával na hlavním náměstí. Rozhodla tak bruselská radnice kvůli obavám z muslimské komunity, již by nasvícený křesťanský symbol Vánoc prý mohl urazit.

Muslimská část Betléma... Snímek Břetislav Olšer

V Belgii žije četná muslimská komunita, která se stále více radikalizuje. Na jaře vyzval Fouad Belkacem, člen tamní islámské skupiny Šaría4Belgium, Belgičany, aby opustili zemi, pokud se jim islám nelíbí. Prohlásil to po násilnostech ze strany přistěhovalců, jež propukly poté, co policistka zastavila ženu v závoji a v souladu se zákony ji vyzvala, aby obličej odhalila a legitimovala se. Žena ji však napadla a zlomila jí nos. Belkacem za to útočnici pochválil. Velké pobouření rovněž vyvolalo vyjádření nejvyšší hlavy anglikánské církve, arcibiskupa z Canterbury Rowana Williamse v rozhovoru pro stanici BBC Radio 4, že je nevyhnutelné, aby Británie přijala některé prvky islámského práva šaría. Podle arcibiskupa by muslimové. jichž žije v Anglii na pět milionů, neměli být vystavováni tvrdé volbě „mezi kulturní loajalitou a loajalitou státu“. Rowan Williams zdůraznil, že „některé prvky šaríi jsou už naší společností a naším právem uznány, takže nejde o to, že bychom sem vnášeli cizí a nepřátelský systém." Současně za nepřijatelné označil islámské trestní právo s jeho krutými tresty.

Na tom místě Betléma byly kdysi jesličky...? Snímek Břetislav Olšer

Bazilika je spravována společně Římskokatolickou, Řeckou pravoslavnou a Arménskou apoštolskou církví. Správa chrámu je rozdělena a dodržování pravidel pečlivě sledováno, přičemž jakýkoliv zásah jedné církve do práv některé z dalších církví, může vyvolat vášnivý spor. Desítky kněží a uklízečů přišli těsně před Štědrým dnem 2007 do Chrámu narození Páně, aby zametli podlahu, očistili zdi a lavice před nadcházejícími oslavami pravoslavných Vánoc, které bude arménská apoštolská a řecká ortodoxní církev slavit první lednový týden, v souladu s juliánským kalendářem. Nicméně úklidové práce se ošklivě zvrhly, když někteří řeckopravoslavní vstoupili do části chrámu, kterou mají ve správě Arméni. Vypukla potyčka mezi asi 50 „Řeky“ a 30 „Armény”.

Až nebudou ničit gazanské kassámy Izrael a zeď se bude bourat, přibude u Hazzúkových kousek zdi jako suvenýr... Snímek Břetislav Olšer

A co vrtá naší mládeži v hlavách? Vystihl to můj přítel Ivan Kratochvíl ve třech bodech: 1, svět bez mobilu? seš ňákej divnej ne? 2, vánoce? ty sou přece proto, aby se fotřík pumpnul, ne? 3, kristus? příchod? Von je nějak významnej a přijde? Nepřiletí? To von asi nebude úplně normální, co? Nebo jo...?

A též že advent má svůj prapůvod tisíc roků zpátky v židovském svátku Chanuka - svátku světel. A že křesťanský adventní věnec se čtyřmi svíčkami je pouze napodobeninou chanukii, tedy osmiramenného židovského svícnu s devátou pomocnou svíčkou... Svátek chanuka oslavuje znovu vysvěcení Chrámu po úspěšné židovské vzpouře proti Seleukovské monarchii (tzv. Makabejské povstání). Podle Talmudu našli Židé dostatek rituálně čistého oleje pouze pro jeden den, ale oheň hořel zázrakem předepsaných osm dní. Vánoce jsou svátkem Ježíšova narození. Takže, Hosana, na výsostech Bohu... Slovo “hosana” pochází z hebrejského Hoši’a na a znamená „prosím, zachraň“. Oslavné zvolání oslavující Ježíše jako krále a mesiáše do Jeruzaléma, odjakživa hlavního města Judeje a Izraelského království...

Jméno malé Lolitky Hazzúkové se na zdi krásně vyjímá jako symbol vzdoru... Snímek Břetislav Olšer

Proto; sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle. Tedy i těm dobrým lidem palestinským. Prostě všem dobrým lidem bez rozdílu... Do Betléma mě před několika týdny vezl také Izraelec, ale arabského původu. Prostě křesťanský Palestinec z východního Jeruzaléma, s izraelským občanstvím. Manžel Markéty z Otrokovic, dnes Razzúkové. Bydlí ve velké domě manželových rodičů. Mají dvě děti, jejichž jména jsou napsána na izraelské zdi, vedle které Razzúkovi žijí. Určitě se jim vybaví Berlínská zeď i její konec. Také věří, že i ta „jejich“ zeď jednou zmizí a dojde ke spojení východního a západního Německa, resp. východní Palestiny s Izraelem. Jaký bude ten výsledný stát? Markéta věří, že to bude stát palestinský...

Inu, každý z nás máme nějaký ten nereálný sen. Když jsem při jedné z mých návštěv Betlém opouštěl, vyšla nad ním hvězda. Pak jsem zjistil, že to nebyla ta očekávaná hvězda, symbol Ježíšova zrození, ale izraelská stíhačka F-15... Jak zapít skuru i Boží zrození aneb Král je mrtev, ať žije král...

Vánoční tradice včera a dnes, aneb Chrám Páně plný byznysu...?

Když měly Ježíškovy jesličky v Betlémě namále...

Další glosy, reportáže, komentáře a ukázky z knih na webech a také v elektronickém vydání na eReading.cz: (http://www.ereading.cz/cs/detail-knihy/izraelske-osudy?eid=1135)-
http://bretislav-olser.enface.cz - http://olser.cz - http://www.ltv-plus.cz/ http://www.facebook.com/profile.php?id=10000053041104#!/profile.php?id=100000530411044

Autor: Břetislav Olšer | neděle 16.12.2012 16:17 | karma článku: 13.66 | přečteno: 1359x

Další články blogera

Tato rubrika neobsahuje žádné články...

Další články z rubriky Společnost

Hana Rebeka Šiander

Recenze filmu „God's Not Dead“ 2

Film ukazuje, jaké peklo se rozpoutá pro středoškolskou učitelku Grace v USA na její odpověď studentce, že Ježíš učil milovat naše nepřátele. Učitelka je vyhozena, končí u soudu. A co na to Bůh? Kde je, když ho nejvíc potřebujeme?

10.8.2020 v 20:37 | Karma článku: 6.84 | Přečteno: 126 | Diskuse

Jan Tichý(Bnj)

Anarchisté už nejsou to, co bývali

Anarchisté by měli být proti systému, měli by to být rebelové. Měli by mít radost z pronásledování policií, měli by zuřivě bojovat proti kapitalismu, proti globalizaci.

10.8.2020 v 19:11 | Karma článku: 8.06 | Přečteno: 188 | Diskuse

Karel Trčálek

Černý rasismus je zpátky a sílí

„Rasismus zmizí, až počet těch silných osobností, které samy sebe vnímají jako jednotlivce, převládne ve společnosti nad slabochy, kteří mají pocit, že cokoliv mohou dosáhnout jedině jako dav,“ řekl Malcom X, načež ho oddělali

10.8.2020 v 17:42 | Karma článku: 10.20 | Přečteno: 402 | Diskuse

Otto Kamm

Kapitola LXIX. - Lesk a bída OVM (pan Balzac promine...)

Palec nahoru a udělená karma vždy potěší. Obzvlášť, jedná-li se o tak pikatní záležitost, jakou jsou OVM. Tento pořad bezesporu a bez diskusí na veřejnoprávní televizi patří.

10.8.2020 v 16:24 | Karma článku: 26.53 | Přečteno: 483 | Diskuse

Janda Jakub

Hloupí Pražané hloupě volí

Koronavirus přinesl do všech našich medií jednotné zaklínadlo : „ chybí peníze , musíme šetřit a abychom udrželi spotřebu, proinvestujeme se ze současné krize...“.

10.8.2020 v 13:16 | Karma článku: 36.15 | Přečteno: 1101 | Diskuse
Počet článků 3045 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 2455

důchodce
 

Moje fotky na výstavě I vy můžete být naše hvězda na MFF Karlovy Vary 2011